¡Denuncia!...¡Tes dereito a xustiza gratuita!

ENGADESE O PUNTO 10 NO PACTO EDUCATIVO DO ESTADO ESPAÑOL

29/1/10
 
 
Puntos que se están a debatir no Pacto para a Educación:

1. Que todos os estudantes rematan o ensino obrigatorio co coñecemento, as competencias esenciais e os valores necesarios para o desenvolvemento persoal e profesional para a súa continuidade en estudos posteriores no ámbito da formación e aprendizaxe ao longo da vida.

2. Acadar unha taxa de graduación en post-estudos obrigatorios (escola de ensino secundario ou de alta) 85%, con especial énfase no aumento de diploma de nivel medio de formación profesional.

3. Incorporar a tecnoloxía da información e comunicación como instrumentos de traballo comúns en diferentes áreas do coñecemento de todos os niveis educativos.

4. Promover un conxunto de accións na escola e na vida social, a fin de garantir que todos os mozos a se expresar correctamente, polo menos nunha lingua estranxeira, en especial o inglés.

5. Tomar as medidas necesarias para que tanto a formación profesional inicial, que se ensina no sistema de ensino, como a formación profesional ea formación para o emprego, a resposta ás novas necesidades dos diversos sectores produtivos.

6. Promover a excelencia, a investigación, innovación, transferencia de coñecemento e divulgación da cultura científica e humanística no ensino universitario.

7. Impulsar a formación ea aprendizaxe ao longo da vida, a través da adopción de medidas destinadas a facilitar a formación eo emprego compatible tanto para rapaces como para adultos que precisan mellorar os seus niveis de habilidade para aumentar as súas posibilidades de empregabilidade.

8. Asegurar que ningún estudante é privado de un estudio máis profundo, debido á falta de recursos financeiros, aumentando os límites para cualificar a bolsas e axudas incentivar o desempeño estudantil.

9. Promover un contrato social que garante gran educación nos valores dunha sociedade avanzada democrática, coa participación especial das familias, dos profesores e dos medios de comunicación.

10. Promover a educación inclusiva, o recoñecemento da diversidade e do multiculturalismo, e proporcionar os medios e recursos para asegurar a plena inclusión e integración, a igualdade de oportunidades para os alumnos con necesidades especiais de apoio educativo.

• Fontes:
http://www.educacion.es/dctm/ministerio/horizontales/prensa/documentos/2010/conferencia-sectorial-propuesta-pacto.pdf?documentId=0901e72b800adfb5

http://www.educacion.es/portada.html

 
 
comentarios Publicar un comentario