¡Denuncia!...¡Tes dereito a xustiza gratuita!

NUMEROSOS CONCELLOS VULNERAN A LEXISLACIÓN VIXENTE SOBRE ACCESIBILIDADE

21/7/09
 
 

Presentámosvos un chamamento sobre accesibilidadepublicado polo Foro de Vida Independente, do que algunhas persoas da Asociación forman parte, o que nos adherimos:

"Así ocorre en moitas das obras que se están executando por toda España, segundo denuncia o Foro de Vida Independente.

O pasado diciembro o Foro de Vida Independente, tras o anuncio do plan de 8.000 millóns de euros destinado a obra pública dos concellos dirixiuse a todos eles pedindo que, entre os proxectos a desenvolver, contemplásense os de eliminación de barreiras arquitectónicas e que nos demais prestárase especial atención ao cumprimento da normativa de accesibilidade, ao obxecto de que non se emprendesen obras que creasen novas barreiras. Con todo, a reacción á proposta non pode ser máis desalentadora.
Como claro exemplo diso, faise mención das obras reealizadas no espazo de accesibilidade peonil do barrio do Ensanche de Alcoi, na que a reposición de beirarrúas efectuouse sen repetar a banda libre peonil de ancho mínimo e pendente transversal, de tal modo que nin os vaos peonís nin os de entrada de vehículos, respectan a banda contemplada na orde de 9 de xuño de 2004, axustándose á normativa de accesibilidade de 1996 xa derrogada, o que evidencia un total descoñecemento da normativa e da boa técnica profesional.
Por iso, o Foro de Vida Indepediente fai un chamamento ás persoas con mobilidade reducida para que controlen a execución material das obras e comproben se se adecúan ás especificaciones técnicas de deseño de vaos accesibles recollidas no libro "Manuel de Vaos e Pasos Peonís", promovido pola fundación ONCE e publicado no ano 2000, no que se demostra que tecnicamente é sinxelo.
O FVI esixe ás autoridades autonómicas responsables que garantan o cumprimento das normativas de accesiblidad e extremen os controis sobre as obras financiadas con fondos públicos, e ao Ministerio de Administracións Públicas, que non custee ningunha obra con cargo a este plan, que non cumpra a legalidade vixente en materia de accesibilidade, por entender que se trata dunha mera cuestión de dereitos humandos das persoas con mobilidade reducida, contemplada na Convención Internacional das persoas con discapacidade de obrigado cumprimento."
 
 
comentarios Publicar un comentario