¡Denuncia!...¡Tes dereito a xustiza gratuita!

ASISTENTE PERSOAL

29/3/10
 
 
O CERMI (Comité Español de Representantes de Persoas con Discapacidade) reclamou ás Comunidades Autónomas que fagan extensiva a figura do asistente Persoal dentro das prestacións para a Autonomía e Atención á Dependencia (SAAD)
Coma prestación que promove a autonomía persoal, o CERMI considera que a asistencia persoal está ben lonxe de acadar os esperados niveis, polo que hai que fomentar o recoñecemento ás persoas beneficiarias do SAAD.
A 1 de Marzo de 2010, só había 698 prestacións de asistente persoal recoñecidas, o 0.12% do total de prestacións do Sistema; 540 delas pertencen ao País Vasco.A maioría das CC.AA. no recoñeceron nengunha prestación deste tipo.
Os servizos sociais autonómicos que propoñen os programas de atención deben dispor dun maior coñecemento desta figura e terla moi en conta á hora de establecer as prestacións máis axeitadas para cada persoa.
Asemesmo, o CERMI reclama que se creen oficinas de vida independente por parte de cada Administración Autonómica,ligadas co movemento asociativo da Discapacidade, para xestionar estes servizos de asistencia persoal e a sús difusión e o fomento dese estilo de vida.
Para ampliar o recoñecemento desta figura, a prestación da Asistencia Persoal ten que ser reforzada legalmente, polo que no momento da revisión do SAAD, o CERMI plantexa que esta figura poda aplicarse a tódalas persoas en situación de dependencia, á marxe do seu grao ou nivel, e para todo tipo de actividades da persoa.
 
 
comentarios Publicar un comentario